II. Tıp Öğrenci Kongresi 12-13 Nisan 2017 Tıp Fakültesi Dekanlığı

Tanıtım

A- Genel Kurallar:

 • Bildiriler sözlü veya poster bildiri olarak kabul edilecektir.
 • Bildiri gönderimi son tarihi 15 Mart 2017’dir.
 • Kongrenin resmi dili Türkçedir, sunumlar Türkçe yapılacaktır.
 • Bildiriler, online bildiri sistemi kullanılarak gönderilebilecektir.
 • Hakemler tarafından kabul edilen bildiriler, kongre esnasında dağıtılacak kongre kitapçığında yer alacaktır.

B- Bildiri Sunumu Yapacak Yazar ve Kayıt: 

 • Sunum yapacak yazar, kongre kaydı yaptırmak durumundadır. 

C- Bildiri İçeriği Kuralları: 

 • Sunum özetleri, başlık hariç en fazla 300 kelimeden oluşabilir.
 • Bildiri yazı tipi Times new roman ve 12 punto olmalıdır.
 • Bildirilere 3 tablo ve figür eklenebilir. Eklenen figürler yüksek çözünürlükte olmalıdır.
 • 3-6 adet anahtar kelime bulunmalıdır.
 • Hakemler tarafından sözlü sunum olarak kabul edilen bildirilere kongre bilimsel programında sunum imkanı tanınacaktır.
 • Hakemler tarafından poster sunum olarak kabul edilen bildiriler, kongrede sergilenecektir.

D. Poster Bilgileri:

 • Posterler 70X100 cm büyüklüğünde olacak
 • Yazı karakteri 1 metre uzaklıktan rahatça okunacak şekilde düzenlenmeli