II. Tıp Öğrenci Kongresi 12-13 Nisan 2017 Tıp Fakültesi Dekanlığı

Önemli Tarihler

Bildiri Gönderimi İçin Son Tarih

15.03.2017

Değerlendirme Sonuçlarının Duyurulması

01.04.2017

Kayıt Başvurusu İçin Son Tarih

12.04.2017