II. Tıp Öğrenci Kongresi 12-13 Nisan 2017 Tıp Fakültesi Dekanlığı

Kongre Bilim Kurulu

Prof. Dr. Işıl MARAL

Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı, Halk Sağlığı Anabilim Dalı

Prof. Dr. Hasan GÜÇLÜ

Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi Anabilim Dalı

Prof. Dr. Mehmet SARĞIN

Aile Hekimliği Anabilim Dalı

Doç. Dr. Derya BÜYÜKKAYHAN

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Doç. Dr. İbrahim AKALIN

Tıbbi Genetik Anabilim Dalı

Doç. Dr. Asiye KANBAY

Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı

Yrd. Doç. Dr. Burcu YÜCEL

Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı

Yrd. Doç. Dr. Serap USLU

Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı